06- 24876082 or mwvanveen@ziggo.nl

Uitleg tarieven

De vermeldde tarieven zijn exclusief 21% BTW en worden vooraf geoffreerd per mail of aparte offerte.  Dan weet u waar u aan toe bent op jaar- of maandbasis en staat u geen verrassingen achteraf te wachten.

Ik kan uw administratie totaal bijhouden in een all-in-one-pakket. D.w.z.:  alle boekingen en periodieke verslagleggingen zijn in dit totaaltarief verwerkt. Dit is dan exclusief BTW aangifte per periode (maand, kwartaal of jaar).  Per doelgroep heb ik een apart tarief opgesteld mede afhankelijk van grootte administraties (aantal mutaties op jaarbasis) en complexiteit van de administratie en organisatie.

Ook kunt u losse diensten en uren afnemen op nacalculatiebasis maar wel van tevoren netjes aangegeven.  Vaak maak ik met de klant een inschatting of begroting van uren en hier houd ik mij dan ook aan.  Meerwerk wordt op basis van nacalculatie gefactureerd en aan klant doorberekend.

Aangifte voor belastingen wordt apart begroot en gefactureerd. Standaard ben ik 2 uur met een Aangifte IB bezig. De BTW aangifte is echt afhankelijk van aantal mutaties en aangiftegroepen en wordt dus per uur doorberekend.